Info

Les volgen

Op unief / Hogeschool

Covid update 26.11.21


Covid Safe Ticket verplicht bij volgen van rijles bij Rijschool K. Graag een attestje tonen bij de eerste rijles.

Geen ticket = geen rijles. Dit tot bescherming van je lesgever en de andere leerlingen.

Alle voorlopige rijbewijzen die vervallen NA 16.3.2020, worden nu  verlengd tot 30.12.2021.  Je moet hiervoor niet naar het gemeentehuis gaan. De verlenging gebeurt automatisch.


Welkom bij Rijschool K uit Kortrijk


Ik ben Wout De Meester.  Mijn rijschool is de kleinste van de stad.

En daar vaar jij wel bij: geen lange wachttijden, altijd dezelfde lesgever,...

Hier ben je geen product,  jij staat centraal in mijn lessen.

Mijn stijl: eerlijk, bijzonder professioneel. Maar af en toe een lach, dat moet er bij.

Kom langs en ontdek, waarom mijn oud-leerlingen zo tevreden zijn van mijn rijlessen.

Dat was al zo, toen ik nog voor een 'baas' werkte. Nu heb ik mijn eigen rijschool. Dus doe ik nog net iets meer mijn best. Want wat je voor jezelf doet, doe je meestal beter....

Maar genoeg gepraat, kom langs of mail me. En neem de proef op de som.

Doen!


Nieuw examen boeken?

Gezien de drukte met Covid 19, kan ik geen examens vrijgeven aan nieuwe leerlingen. Bellen is overbodig, helaas!

Voor lessen zonder examen is er nog hier en daar plaats.

Leerlingen die al bij mij les volgden, en die examen willen doen?

Stuur gerust een mail, dan zien we wat mogelijk is.



RIJSCHOOL K is een ERKENDE rijschool.

erkenningsnr: 2807

Wat houdt dit in?

Rijschool K mag alle nodige documenten en attesten vestrekken.

Dit in tegenstellling tot sommige zelstandige instructeurs, die niet de nodige erkenning hebben.

Rijschool K ontvangt minstens éénmaal per jaar controle door een inspecteur van het Departement Mobiliteit & Openbare Werken.

Dit brengt uiteraard extra adminstratie mee voor de rijschool. Maar, belangrijker: dit garandeert  naar de leerlingen toe dat alles reglementair verloopt.


Vormingsmoment voor begeleiders

Niet meer van toepassing. Deze maatregel is afgeschaft.