PARKEREN ACHTERUIT IN EEN VAK1. RIJD ZO DICHT MOGELIJK NAAST DE AUTO'S

     ALS HET MIDDEN VAN JE AUTO IN HET MIDDEN VAN HET VAK IS: DRAAI ALLES NAAR LINKS EN RIJD VERDER

2. STOP ALS JE IN JE LINKER- EN JE RECHTERSPIEGEL DE VOLLEDIGE AUTO LINKS EN RECHTS ZIET. ZET NU JE BANDEN RECHT. RIJD ACHTERUIT.

DRAAI TRAAG NAAR RECHTS (soms moet dat juist al heel snel) EN GELEIDELIJJK AAN DRAAI JE MEER EN MEER NAAR RECHTS. BLIJF VOORTDUREND IN JE SPIEGEL LINKS EN RECHTS KIJKEN.

ALS JE TE DICHT BIJ DE ANDERE AUTO'S BENT, RIJD DAN GERUST WEER VOORUIT.

NOOIT TE DICHT KOMEN!! CORRIGEREN MAG ALTIJD!!!!!

3. EINDPOSITIE: VOLLEDIG IN HET MIDDEN TUSSEN DE AUTO'S.
PARKEREN IN S- BEWEGING
1. PINKER RECHTS AAN EN PARKEER TOT NAAST DE GEPARKEERDE AUTO (NEUS AAN NEUS)

2. ACHTERUIT TOT HET MIDDEN VAN JE AUTO AAN HET EINDE VAN DE ANDERE AUTO IS.

3. DRAAI VOLLEDIG NAAR RECHTS TOT JE EEN AUTO EEN HOEK VAN 45° MAAKT.

      NIET VERGETEN TE KIJKEN IN LINKERSPIEGEL !!!!!!

4. ZET NU DE BANDEN RECHT (1,5 MAAL NAAR LINKS DRAAIEN).

5. KIJK GOED IN JE RECHTSE SPIEGEL TOT JE ZIET DAT JE EERSTE DEURKLINK NET OVER DE BORDUUR KOMT.

6. DRAAI OP DIT MOMENT ALLES NAAR LINKS TOT JE GOED STAAT. EN RIJD DAN EVEN VOORUIT.

TIPS/

ALLES MOET IN 1 BEWEGING GEBEUREN (NIET STOPPEN OM TE DRAAIEN)

BORDUUR AANRAKEN MAG, MAAR NOOIT EROVER RIJDEN. (zware fout5

OP MAXIMUM 35 CM VAN DE BORDUUR STAAN

MINSTENS 1 METER VRIJHOUDEN AAN DE VOORKANT VAN JE AUTO.

CORRIGEREN MAG ALTIJD.