PARKEREN ACHTERUIT IN EEN VAK


1. RIJD ZO DICHT MOGELIJK NAAST DE AUTO'S

     ALS HET MIDDEN VAN JE AUTO IN HET MIDDEN VAN HET VAK IS: DRAAI ALLES NAAR LINKS EN RIJD VERDER

2. STOP ALS JE IN JE LINKER- EN JE RECHTERSPIEGEL DE VOLLEDIGE AUTO LINKS EN RECHTS ZIET. ZET NU JE BANDEN RECHT. RIJD ACHTERUIT.

DRAAI TRAAG NAAR RECHTS (soms moet dat juist al heel snel) EN GELEIDELIJJK AAN DRAAI JE MEER EN MEER NAAR RECHTS. BLIJF VOORTDUREND IN JE SPIEGEL LINKS EN RECHTS KIJKEN.

ALS JE TE DICHT BIJ DE ANDERE AUTO'S BENT, RIJD DAN GERUST WEER VOORUIT.

NOOIT TE DICHT KOMEN!! CORRIGEREN MAG ALTIJD!!!!!

3. EINDPOSITIE: VOLLEDIG IN HET MIDDEN TUSSEN DE AUTO'S.


PARKEREN ZIJDELINGS ( S-BEWEGING)


1. RIJD VOORUIT NAAST DE GEPARKEERDE AUTO TOT JE SPIEGEL AAN SPIEGEL STAAT

2. RIJD ACHTERUIT TOT HET MIDDEN VAN JE AUTO AAN HET EIND VAN DE ANDERE AUTO STAAT:  DRAAI ALLES NAAR RECHTS


3. RIJD TOT JE AUTO OP 45 GRADEN VAN DE AUTO NAAST JE STAAT – ZET NU JE BANDEN RECHT (1,5 DRAAI NAAR LINKS)
------- of: als er een auto achter je staat: KIJK IN JE LINKERSPIEGEL TOT JE DE 2 LICHTEN VAN DE AUTO ACHTER JE ZIET:
DRAAI NU 1½ TOER NAAR LINKS (nu staan je banden recht)

4. RIJD NU HEEL TRAAI
KIJK IN JE RECHTERSPIEGEL:

ALS JE ZIET DAT DE RECHTERDEURKLINK (de voorste) 10 CM OVER DE RAND VAN DE BORDUUR KOMT, DRAAI DAN JE STUUR VOLLEDIG NAAR LINKS.

BLIJF DRAAIEN  TOT JE HEEL DICHT BIJ, of JUIST TEGEN, DE BORDUUR BENT.

5. RIJD VOORUIT EN ZET JE AUTO VOLLEDIG RECHT EN OOK JE BANDEN RECHT

EINDPOSITIE:
(BORDUUR AANRAKEN MAG, MAAR ER NOOIT OVERRIJDEN: ZWARE FOUT)
AUTO MOET RECHT STAAN EN OP EEN STUURBREEDTE VAN DE BORDUUR (DICHTER KAN OOK)

OPGELET: KIJK HEEL GOED OF JE HET ACHTERLIGGEND VERKEER NIET HINDERT. DAT VOORAL WANNEER JE NAAST DE ANDERE AUTO STAAT EN OVERDRAAIT NAAR RECHTS. (BIJ PUNT 2 HIERVOOR)